AddNode: Stororder
2012-01-12

"Addnodekoncernen får helhetsansvar för driften av Regeringskansliets webbplatser

Addnodebolaget Ida Infront, med systerbolaget Mogul som underleverantör, har tecknat avtal med Regeringskansliet avseende drift av webbplatserna www.regeringen.se och www.sweden.gov.se. Det initiala ordervärdet är cirka 13 MSEK.

Avtalet löper över tre år och är ett leveransavtal inom ramavtalet för e-förvaltningsstödjande tjänster. Det initiala ordervärdet är cirka 13 MSEK och det finns en option på ytterligare två år.

"Vi är mycket stolta över detta avtal med Regeringskansliet, som är en kvittens på att vårt erbjudande av e-tjänster ligger rätt i tiden. Vi ser detta som inledningen på ett långt och givande samarbete där vi kan stötta myndigheten i deras framtida utveckling", säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Webbplatserna är de främsta kommunikationskanalerna för regeringen och Regeringskansliet, vilket ställer särskilda krav på tillgänglighet och säkerhet. Webbplatserna är en viktig källa för press, media, myndigheter, organisationer och näringsliv, såväl inom som utom Sverige, samt för allmänheten och Regeringskansliets medarbetare.

"Vi är glada och stolta över att ha fått ansvaret för Regeringskansliets kanske viktigaste kommunikationskanal. Vi har stor erfarenhet av denna typ av uppdrag och ser fram emot att bidra med en lösning som möter kundens höga krav på tillgänglighet och korrekthet, säger Urban Näsman, VD på Mogul."


 
« Tillbaka