AddNode: Viktig order
2012-01-26

"Samarbetsavtal tecknat med Stockholm Vatten

Addnodebolaget Decerno och Stockholm Vatten har slutit avtal om utveckling av Tryggis - ett nytt system som ska hantera all information om ledningsnäten i Stockholm.

Decerno vann upphandlingen med ett förslag på systemlösning, som bland annat uppfyller höga krav på sekretess och säkerhet.

Stockholm Vatten har ansvaret för tjänster som beskriver de geografiska lägena hos de ledningsnät som finns nedgrävda i Stockholm. Med hjälp av det nya systemet kan alla ledningsnät sammanställas i en karta, till exempel el, tele, vatten och gas.

En användargrupp är t ex byggare som behöver gräva i marken. Kartinformationen från det nya systemet minskar riskerna för avgrävda kablar.

En annan användargrupp är handläggare inom staden som behöver planerings- och projekteringsunderlag.

"Vi ser fram mot samarbetet med Decerno", säger Gösta Lindh, VD på Stockholm Vatten.

Den nya applikationen ska levereras inom ett halvår och skall sedan driftas under en garantiperiod.

"Decerno är väldigt stolta över att ha fått uppdraget av Stockholm Vatten. Vi är specialiserade på helhetsuppdrag och projektet passar oss perfekt eftersom vi har lång erfarenhet av de krav som ställs på en organisation som Stockholms Vatten", säger Wilhelm Arnör, VD på Decerno."

 
« Tillbaka