AddNode: Två storägare ökar sina innehav!
2011-11-15

"Addnodes två största ägare har förvärvat ytterligare A-aktier

Addnode har mottagit flaggningsmeddelanden att VD och koncernchef Staffan Hanstorp och styrelseledamoten Dick Hasselström har förvärvat större poster A-aktier i Addnode AB.

Vidinova AB (kontrollerat av Dick Hasselström) har förvärvat 130 000 Addnode A-aktier och Aretro Capital (kontrollerat av Staffan Hanstorp) har förvärvat 200 000 Addnode A-aktier. I samband med förvärven av A-aktierna har Vidinova förvärvat 35 000 Addnode B-aktier från Aretro Capital.
Efter ovan genomförda transaktioner kontrollerar bolaget Vidinova 26,1 procent av kapitalet och 28,1 procent av rösterna i Addnode AB. Bolaget Vidinova AB kontrolleras av Dick Hasselström som privat äger ytterligare 2,2 procent av kapitalet och 1,7 procent av rösterna i Addnode AB.
Efter ovan genomförda transaktioner kontrollerar bolaget Aretro Capital 13,5 procent av kapitalet och 24,8 procent av rösterna i Addnode AB. Aretro Capital ägs gemensamt av Addnodes VD och koncernchef Staffan Hanstorp och Jonas Gejer som är affärsområdeschef för Addnode PLM Management."

 
« Tillbaka