AddNode: Viktig order
2011-08-24

"Addnodebolaget Ida Infront levererar iipax molntjänster till Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk väljer Ida Infront som leverantör av nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Med iipax permission som e-Tjänst för att hantera diarieföring och ärendehantering hjälper Ida Infront myndigheten att uppfylla dagens och framtida krav på en modern e-förvaltning.

Det är främst registraturen, men även handläggare ute i verksamheten som kommer att få ta del av det nya IT-stödet för att registrera och hantera ärenden. Statens fastighetsverk har som strategisk plan att satsa på molntjänster när de förnyar tekniken för verksamheten. Att valet föll på iipax är ett resultat av en utvärdering mellan olika molntjänster, där iipax visade sig möta behoven bäst.

- Vi är mycket stolta över denna order till Statens fastighetsverk, som är en kvittens på att vårt erbjudande av e-Tjänster ligger rätt i tiden. Vi ser detta som inledningen på ett långt och givande samarbete där vi med våra produkter och tjänster stöttar myndigheten i deras framtida utveckling, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Hösten 2010 tecknade Addnode-koncernen ramavtal med Kammarkollegiet för e-förvaltningsstödjande tjänster. iipax finns med i detta ramavtal. Den nya ordern från Statens fastighetsverk visar att företagets produkter och tjänster är rätt positionerade för att möta behoven inom Svensk e-förvaltning.

Produktfamiljen iipax innehåller funktioner för säker informations-överföring, kvalificerade e-tjänster, dokument-och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos en lång rad myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."
 
« Tillbaka