AddNode: Ny order!
2011-03-17

"Addnodes dotterbolag Ida Infront har fått en order på 25 MSEK för e-arkivtjänst till Trafikverket

Fullt utbyggt kommer det att bli ett av Sveriges mest omfattande e-arkiv. Det här är början på ett flerårigt samarbete med ett initialt ordervärde på cirka 25 MSEK.

Ordern från Trafikverket är oerhört betydelsefull, då vi bedömer att detta kommer att bli ett av Sveriges största e-arkiv, konstaterar Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. Vår erfarenhet och kunskap från andra stora projekt ger Trafikverket en naturlig trygghet. Trafikverket har gjort en omfattande utvärdering och har ställt höga krav på säkerhet och funktion, vilket vi i utvärderingen visat att vi kan erbjuda på bästa sätt. Nu står vi inför en inspirerande utmaning och nya samarbeten som vi ser fram emot.

Den nya e-arkivtjänsten baseras på Ida Infronts produkt iipaxTM archive. Tjänsten ska vara i produktion under 2011 och därefter kommer anslutning av nya system att ske löpande de närmaste åtta åren.

Vi är mycket stolta över att ha fått den här affären som har skett i tuff konkurrens, säger Staffan Hanstorp, Addnodes VD och koncernchef. Att valet föll på iipaxTM är ytterligare ett bevis på att vi erbjuder en erkänt attraktiv lösning för såväl stora som små myndigheter och organisationer. Under senare år har vi levererat flera framgångsrika lösningar, vilket har banat väg för den här affären.

Hösten 2010 tecknade Addnode-koncernen ramavtal med Kammarkollegiet för e-förvaltningsstödjande tjänster. iipaxTM arkivtjänst finns med i detta ramavtal. Den nya ordern från Trafikverket är ett viktigt steg i företagets framtida satsning på eTjänster." 
« Tillbaka