AddNode: Ökat antal aktier och röster
2010-12-30

"Ökat antal aktier och röster i Addnode

Som tidigare offentliggjorts har Addnode AB (publ) genomfört en nyemission av B-aktier i samband med Addnodes förvärv av bolagen Tekis AB, Decerno AB och Mittbygge AB.

Antalet B-aktier och röster i Addnode har genom nyemissionen, som registrerades under december 2010, ökat med 4 500 000 aktier och lika många röster. Det sammanlagda antalet B-aktier uppgår därefter till 27 092 161 aktier. Det totala antalet aktier och röster i Addnode uppgår efter ökningen till 28 145 408 aktier respektive 37 624 631 röster.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Stockholm den 30 december 2010
Styrelsen i Addnode"


 
« Tillbaka