AddNode: Viktigt genombrott på den norska marknaden!
2010-12-21

Genombrott för produkten iipax ger stora möjligheter på den norska marknaden

Addnode har nu tagit ett stort steg in på den norska marknaden för arkiv- och ärendehantering inom offentlig sektor. Produkten iipaxTM har blivit Noark-godkänd av Arkivverket (Norska motsvarigheten till Riksarkivet). Detta är en förutsättning för att lyckas på arkiv- och ärende-hanteringsmarknaden för norska myndigheter.


Produktfamiljen iipax innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata företag.

"Vi har arbetat målmedvetet och ser det här som ett stort genombrott, konstaterar Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. Godkännandet är oftast ett krav från norska myndigheter när de ska köpa nytt IT-stöd. Vi har anpassat iipax för den norska marknaden både när det gäller språket och de specifika kraven. Det betyder att iipax nu uppfyller de rekommendationer och föreskrifter som finns i Norge."

Ida Infront har redan idag kunder i Norge, bland annat Rättsmediska Institutet i Oslo som använder lösningar från Ida Infront för att hantera DNA-prover. I Norge ändrades lagstiftningen 2008, vilket innebar en markant ökning av mängden prover för testning. Därmed har också behovet av automatisk hantering och säker kommunikation ökat. Systemet bygger på produkten iipax permission, ett anpassningsbart ärendehanteringssystem, som sedan flera år används även

"Noark-godkännandet är en viktig milstolpe i vår satsning på norska marknaden. Nu är vi redo att hjälpa nya kunder att effektivisera sin ärende- och arkivhantering på samma sätt som vi gjort i Sverige, säger Staffan Hanstorp, Addnodes VD och koncernchef. Det är med stolthet vi än en gång kan konstatera att iipax är mycket konkurrenskraftig på olika marknader."


 
« Tillbaka