AddNode: Ny order!
2011-01-26

"Strålsäkerhetsmyndigheten väljer Addnode för modernisering av det nationella dosregistret

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar proaktivt för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Strålsäkerhetsmyndigheten har valt Addnodeföretagen Ida Infront och Mogul för att utveckla ett nytt IT-baserat nationellt dosregister. Strålsäkerhetsmyndigheten ställer genom föreskrifter krav på dem som bedriver verksamhet med joniserad strålning att de ska mäta arbetstagares och externa personers erhållna stråldoser samt rapportera detta till det nationella dosregistret.

- Strålsäkerhetsmyndigheten genomför nu en satsning för att ge en hög nivå av IT-stöd för både de interna och externa användarna av det nationella dosregistret. Vi bedömer att Ida Infront och Mogul möter våra behov bäst då de uppfyller våra krav kring användarvänlighet, tillgänglighet och agil projektmetodik. De har också kunnat erbjuda den mest kostnadseffektiva prismodellen, säger Lena Hyrke, projektledare på Strålsäkerhetsmyndigheten samt Ulf Sjölin, upphandlare på Sann & Partners.

- Det är glädjande att ännu en myndighet väljer en lösning från oss och Mogul för modernisering av IT-stödet. Strålsäkerhetsmyndigheten är en spännande myndighet med ett viktigt uppdrag inom svensk statsförvaltning och vi ser fram emot att med våra lösningar stötta myndigheten i deras utveckling, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Systemet till Strålsäkerhetsmyndigheten möjliggör rapportering av stråldoser via olika kanaler t ex via modernt webbgränssnitt och via ett automatiserat och tjänstebaserat gränssnitt. Lösningen ger stöd för beställning och hantering av dospass och stöd för den interna handläggningen. Informationen från dosregistret kommer på olika sätt förmedlas eller delas mellan olika intressenter, dels personlig information via elektronisk identifiering men även i aggregerad form till allmänheten via webbgränssnitt.

Projektet är påbörjat och lansering beräknas ske under hösten 2011.

Stockholm den 26 januari 2011"


 
« Tillbaka