Novotek: Rapport
2010-11-16

”Halvårsrapport 1 januari - 30 september 2010

* Rörelseintäkterna uppgick till 147 (179) MSEK, varav 39 (42) MSEK under tredje kvartalet.
* Orderingången uppgick till 140 (174) MSEK, varav 35 (35) MSEK under tredje kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (-0,3) MSEK, varav 0,9 (-3,8) MSEK under tredje kvartalet.
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,5 (-0,7), varav 0,8 (-4,3) MSEK under tredje kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 (-3,8) MSEK, varav 1,0 (-5,8) MSEK under tredje kvartalet.
* Resultat per aktie uppgick till 0,2 (-0,3) kronor varav 0,1 (-0,5) kronor under tredje kvartalet.

Marknadsläge
En positiv trend i aktiviteten hos kunderna kan ses under slutet av tredje kvartalet, dock från en låg nivå, och flera investeringar som legat vilande har åter aktualiserats. Uppmuntrande är att order från nya kunder har erhållits samtidigt som en del befintliga kunder återkommit.

Viktiga händelser under tredje kvartalet
I slutet av kvartalet vann Novotek pris för mest innovativa lösning på FHI mässan i Holland. Lösningen ger möjlighet för den enskilde konsumenten att enkelt via internet se vilken bonde som levererat mjölken. Kunden är ett av Hollands största mejerier Campina.

Utsikter
För resterande delen av 2010 är marknadsläget svårbedömt. Fokus under resterande delen av 2010 blir att fortsätta arbetet med att bygga långsiktiga kundrelationer och stärka organisationen samtidigt som marknadsföringen kommer att för stärkas. Parallellt med detta utvärderas potentiella förvärvsmöjligheter."

 
« Tillbaka