AddNode: Två förvärv i Danmark!
2010-09-30

Addnode etablerar affärsområde Design Management i Danmark genom förvärv av FÆSTER SCi a/s och Athena BSD

Förvärven av FÆSTER SCi a/s och byggnadssystemdivisionen inom den publika IT-koncernen Athena (Athena BSD), med en total omsättning på 23 MDKK, etablerar Addnode Design Management i Danmark och stärker positionen som Nordens största och en av Europas ledande leverantörer av IT-lösningar för skapande och hantering av digitala modeller och ritningar.

De förvärvade danska verksamheterna FÆSTER SCi a/s och Athena BSD kommer att integreras i Addnodes affärsområde Design Management under namnet Cad-Q Danmark.

FÆSTER SCi, med en omsättning på cirka 10 MDKK, har 6 anställda och är en välkänd dansk återförsäljare av lösningar baserade på Autodesks programvaruplattform och egenutvecklade applikationer för fastighetsförvaltning. Kundbasen är bred och kunderna återfinns inom den privata och den offentliga sektorn.

Athena BSD har 8 anställda med en omsättning på cirka 13 MDKK. Kundbasen inkluderar mer än 1200 arkitekter, ingenjörer och byggbolag. Erbjudandet består av tjänster och mjukvara från Autodesk och Cyco samt egenutvecklade beräkningsprogram för ingenjörer.

VD för FÆSTER SCi, Jesper Sten Christensen, kommer att bli VD för Cad-Q Danmark.

"Detta är industriellt riktigt för alla parter, våra anställda, våra kunder och våra leverantörer. Vi blir del av en större nordisk organisation, där vi bidrar med kompetens och kunnande om danska kunders behov. Våra kunder kommer att dra fördel av denna affär då de får tillgång till Cad-Q's breda portfölj av produkter och lösningar", säger Jesper Sten Christensen, VD och grundare av FÆSTER SCi.

"Med förvärven av FÆSTER SCi och Athena BSD etablerar vi Cad-Q i Danmark och blir därigenom en komplett nordisk leverantör. Vi expanderar vår verksamhet till ett nytt geografiskt område och vi kan erbjuda befintliga och nya kunder lösningar och en leveransorganisation som spänner över hela Norden. Våra kunder får tillgång till ett större utbud av produkter och tjänster, i tillägg till lokal support", säger Rolf Kjaernsli, affärsområdeschef för Design Management och VD för Cad-Q.

Genom förvärven i Danmark och förvärvet av CADi i Finland kommer affärsområde Design Management att ha 180 kvalificerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Affärsområdets erbjudande omfattar lösningar baserade på Autodesks programvaruplattform, egenutvecklade applikationer och system samt andra kompletterande produkter. Tjänsterna och lösningarna är ofta verksamhetskritiska för kunderna och knutna till processerna design, produktutveckling, tillverkning, teknisk dokumentation och effektiv publicering och lagring av ritningsrelaterad information. Kunderna återfinns främst inom tillverkande industri, bygg och anläggning, fastighetsförvaltning och offentlig sektor.

De berörda parterna har beslutat att inte avslöja några detaljer om transaktionerna. Addnode kommer att konsolidera verksamheterna FÆSTER SCi och Athena BSD från och med 1 oktober 2010."


 
« Tillbaka