Novotek: Godkänd rapport
2010-08-23

NOVOTEK: HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

* Rörelseintäkterna uppgick till 107 (137) MSEK, varav 54 (65) MSEK under andra kvartalet.
* Orderingången uppgick till 105 (139) MSEK, varav 50 (61) MSEK under andra kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (3,5) MSEK, varav 1,7 (0,8) MSEK under andra kvartalet.
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,7 (3,6), varav 1,3 (0,8) MSEK under andra kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 (2,0) MSEK, varav 0,7 (0,1) MSEK under andra kvartalet.
* Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,3) kronor varav 0,1 (0,1) kronor under andra kvartalet.

Marknadsläge

Den positiva trend som sågs under mars har fortsatt men mera försiktigt under senare delen av andra kvartalet. Beslut beträffande investeringar tar fortsatt lång tid och detta påverkar försäljningen av lösningar och produkter negativt.

Viktiga händelser under andra kvartalet

Novotek har under andra kvartalet tecknat avtal med General Electric att Novotek skall bli deras huvudkanal även i Tyskland. Verksamheten där kommer att startas upp under tredje kvartalet.

Utsikter

För resterande delen av 2010 är marknadsläget svårbedömt. Fokus under resterande delen av 2010 blir att fortsätta arbetet med att bygga långsiktiga kundrelationer och stärka organisationen för att kunna möta ett ökande behov när marknaden blir mer positiv. Parallellt med detta utvärderas potentiella förvärvsmöjligheter."


 
« Tillbaka