AddNode: Strategiskt avtal
2010-09-14

"JM investerar i Dassault Systèmes PLM lösning från Addnodes dotterbolag Technia för att kontrollera och rationalisera sina affärsprocesser

Addnodes dotterbolag Technia, den ledande leverantören i Europa av Product Lifecycle Management (PLM) lösningar, har tecknat ett avtal med JM. Avtalet omfattar leverans av en PLM lösning baserad på programvaru-plattformen ENOVIA från Dassault Systèmes. Därtill är Technia Value Components är en viktig huvudkomponent i leveransen - vilka bidrar med ökad användarvänlighet och produktivitet i systemet. Avtalet sträcker sig över 5 år och avser 1500 användare.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram. Ett exempel på bostäder i Stockholm är Liljeholmskajen på bilden ovan som är ett av JMs största projekt.
"Vi kommer starta upp detta projekt i liten skala, men vi ser redan nu flera nya områden där vi kan använda PLM för att göra vår verksamhet än mer effektiv i framtiden", säger Lennart Henriz, Head of Operations Development (Quality, Environment, IT) på JM.

"Utmaningarna i byggsektorn är mycket lika de vi ser i andra branscher: En ständig strävan efter att effektivisera sina processer, öka intäkterna och minska kostnaderna samt finna nya sätt att minska tiden till marknaden, - och samtidigt uppfylla lagstiftningens krav. Dessa frågor är mycket viktiga och kräver ständig uppmärksamhet och snabba förändringar. Men de kan behandlas effektivt med hjälp av PLM. Vi har noterat att byggsektorn i en allt större utsräckning anammar PLM som ett strategiskt affärsverktyg. Vi känner oss förvissade om att vi med hjälp av vårt ENOVIA PLM erbjudande, i kombination med Technias expertis, kommer hjälpa JM att övervinna sina utmaningar och bidra till deras framtida framgång", säger Florian von Tiedemann, Director, Energy & Construction på Technia AB.

"Detta är en strategisk affär för oss inom byggsektorn. Den bekräftar att det finns god potential att repetera det värdeskapande vi åstadkommit inom andra industrisegment. Vi kommer att hjälpa JM att öka deras konkurrenskraft - på samma sätt som vi gjort för andra kunder", säger Ylva Berg, CEO och President på Technia."

 
« Tillbaka