AddNode: Förvärv!
2010-07-02

"Addnode förvärvar finska CADi

Addnode har förvärvat CADi Oy som är Finlands största återförsäljare av IT-lösningar för skapandet och hanteringen av digitala modeller och ritningar. CADi omsatte det brutna 12 månaders räkenskapsåret 2009/10 cirka 80 MSEK med 25 medarbetare.

CADi Oy är Finlands största återförsäljare av lösningar baserade på Autodesks plattform som även bedriver verksamhet i de baltiska länderna. Erbjudandet utgörs av programvaruförsäljning, utveckling av arbetsmetodik och projekteringsmetoder samt implementering, utbildning och, support. Bolagets kundbas är bred och bland kunderna återfinns ABB, Andritz, Cargotec, Elisa, Finnair, Fortum, Kone, Pöyry, Rejlers, Sweco, Skanska och YIT. Under det brutna 12 månaders räkenskapsåret 2009/10 rapporterade CADi en omsättning på cirka 80 MSEK med en knapp rörelseförlust.

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i Addnodes affärsområde Design Management som innan förvärvet utgörs av Cad-Q-bolagen. Efter förvärvet uppgår antalet kompetenta medarbetare i affärsområdet till 165 i Sverige, Norge, Finland och Estland som kan serva kunderna på bästa sätt. Affärsområdets erbjudande omfattar lösningar baserade på Autodesks programvaruplattform, egenutvecklade applikationer och system samt andra kompletterande produkter. Tjänsterna och lösningarna är ofta verksamhetskritiska för kunderna och knutna till processerna design, produktutveckling, tillverkning, teknisk dokumentation och effektiv publicering och lagring av ritningsrelaterad information. Kunderna återfinns främst inom tillverkande industri, bygg och anläggning, fastighetsförvaltning och offentlig sektor.

- Vi är övertygade om att en ledande position inom utvalda marknadssegment skapar förutsättningar för uthållig lönsamhet och utveckling. En ledande position innebär att vi får möjlighet att arbeta med de mest krävande kunderna, kan attrahera kompetenta medarbetare och är en attraktiv partner för externa plattforms- och produktägare. Genom förvärvet av CADi blir vi Nordens största och en av Europas ledande leverantörer av IT-lösningar för skapandet och hanteringen av digitala modeller och ritningar, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode AB.

- Våra kunder ställer höga krav på spetskompetens och kvalitet. Genom förvärvet ges bättre möjligheter att möta en ökande efterfrågan från kunderna och möjlighet att serva dem på flera geografiska marknader. Förvärvet stärker vårt erbjudande och innebär att vi kan erbjuda våra gränsöverskridande kunder kompetens och en leveransorganisation som sträcker sig över Sverige, Norge och Finland, säger Rolf Kjaernsli, affärsområdeschef Design Management och VD för Cad-Q.

- Försäljningen av CADi är industriellt riktig för alla parter - våra anställda, våra kunder och våra leverantörer. Vi blir del av en större nordisk organisation, där vi bidrar med kompetens och kunnande om de finska kundernas behov. CADis kunder kommer att dra nytta av denna affär då de får tillgång till Cad-Q:s breda produkt- och lösningsportfölj, säger Kai Helisten, VD och en av ägarna till CADi.

Ägarna till CADi, Kai Helistén och Markku Koistinen, kommer att kvarstå i verksamheten efter förvärvet.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 2,0 MEURO kontant vid tillträdesdagen, som är den 2 juli 2010. En villkorad maximerad köpeskilling baserad på det framtida resultatet i det förvärvade bolaget kan utgå."
 
« Tillbaka