AddNode: Ny order!
2010-06-09

"Addnodes dotterbolag Technia har tecknat avtal med läkemedelsbolaget Orion om leverans av ett PLM-system för över 1200 användare.

Avtalet omfattar leverans av en PLM-lösning baserad på programvaruplattformen ENOVIA från Dassault Systèmes. PLM-lösningen, som får mer än 1200 användare, innebär att Orion kan förkorta ledtider och effektivisera produktintroduktioner för nya läkemedelsprodukter och samtidigt säkra regulatoriska krav.

Orion är ett innovativt europeiskt, forskningsbaserat företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och diagnostiska tester för globala marknader. Orion utvecklar, tillverkar och säljer läkemedel för människor och djur, aktiva läkemedelsingredienser samt diagnostiska tester.

"Utmaningarna i läkemedelsindustrin är väl kända; ett konstant sökande efter nya sätt att snabbare få ut produkter till marknaden, att effektivisera processer, att öka avkastningen och minska utgifterna och samtidigt leva upp till alla regulatoriska krav. Därtill spelar strategiska allianser en allt större roll i läkemedelsindustrin, det kan t ex gälla strategiska allianser med företag som utvecklar dina produkter eller som genomför kliniska tester åt dig. Vår förnyade strategi kräver nya metoder och verktyg för att öka vår konkurrensförmåga. Vår grundliga utvärdering visade att Technia och PLM produkten ENOVIA kommer ge oss en ny och strategisk förmåga att hantera vår produkthanterings- och lanseringsprocess på Orion", säger Tiina Pesonen, CIO, Orion Oyj.

"Med denna order fortsätter Technia att utöka sitt ledarskap inom Product Lifecycle Management (PLM) för Life Sciences industrin. Technia tar sig även in på en helt ny marknad inom denna industri - nämligen PLM för läkemedelsmarknaden. Detta är ett mycket viktigt strategiskt steg för oss", säger Ylva Berg, VD för Technia.

"Orion är en branschledare som vill dra fördel av PLM samt Technias kunskaper för att revolutionera sin time to market process. Detta är en mycket strategisk affär för Technia, som validerar vårt fokus på läkemedelsindustrin, vårt starka konsultteam och partnerskap med Dassault Systèmes", säger Jonas Gejer, VP på Technia."

 
« Tillbaka