AddNode: Förvärv!
2010-04-14

"Addnode förvärvar MapFactory

Addnode har förvärvat MapFactory med tre medarbetare. Den förvärvade verksamheten omsätter cirka 7 MSEK och är verksamt inom utveckling, förädling och försäljning av lösningar baserade på GPS-data och digitalt kartmaterial.

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i Addnodes dotterbolag Cartesia som är experter inom områdena geografisk informationsbehandling samt geografisk data och positionerings-teknik. Genom förvärvet ges bättre möjligheter att möta en ökande efterfrågan från bland annat skogsbolag och andra kunder med behov av lösningar baserade på GPS-data och digital kartdata.

- Förvärvet ger flera fördelar säger Lennart Nilsson, VD för Cartesia GIS AB. Vi stärker bland annat vårt erbjudande till skogsbolag och vi blir en ledande leverantör av digital kartdata. Samtidigt kan vi bredda erbjudandet, genom att vi får tillgång till kartdataleverantörer från andra länder i Europa. Vår kompetens stärks och MapFactorys kunder får enklare tillgång till Cartesias breda produkt- och lösningsportfölj.

- Försäljningen av MapFactory är industriellt riktig för alla parter - våra anställda, våra kunder och våra leverantörer. MapFactorys medarbetare och kundbas kommer att stärka Cartesias position på den skandinaviska marknaden, säger Björn Ågårdh, VD och huvudägare av MapFactory.

Förvärvet genomförs som ett så kallat inkråmsförvärv och verksamheten kommer att integreras i bolaget Cartesia som är en del av affärsområde Content Management. Tillträdesdag är den 13 april 2010. Den övertagna verksamheten beräknas ge en marginell positiv påverkan på Addnodes resultat under 2010."
 
« Tillbaka