Novotek: Rapport
2009-11-05

"NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

* Rörelseintäkterna uppgick till 179 (200) MSEK, varav 42 (64) MSEK under tredje kvartalet
* Orderingången uppgick till 174 (191) MSEK, varav 35 (59) MSEK under tredje kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (9,0) MSEK, varav -3,8 (2,1) MSEK under tredje kvartalet
* Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,7 (9,5) MSEK, varav -4,3 (2,2) MSEK under tredje kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (7,1) MSEK, varav -5,8 (1,7) MSEK under tredje kvartalet
* Resultat per aktie uppgick till -0,3 (0,6) kronor, varav -0,5 (0,1) kronor under tredje kvartalet

Marknadsläge
Marknadsläget har inte förändrats i någon större omfattning jämfört med andra kvartalet och under de två första månaderna av kvartalet var aktiviteten mycket låg i marknaden och det är endast i slutet av september som aktiviteten ökade. Detta är något som normalt sker redan i augusti. Många kunder har ytterligare skjutit på sina beslut beträffande investeringar även om det nu börjar synas tecken på en återhämtning.


Strategiska händelser under tredje kvartalet Under kvartalet har aktiviteter genomförts för att effektivisera verksamheten. Genom att välja att under tider med lägre beläggning utveckla processer för att minska tidsåtgången i projekt och utöka marknadsföringen har Novotek nu under lågkonjunkturen lagt grunden till att bli en starkare leverantör när konjunkturen vänder uppåt igen. Detta har naturligtvis belastat resultatet men måste ses som en satsning för framtiden.

Novotek tecknade, som redan rapporterats, under tredje kvartalet ett avtal med GE Fanuc kring Novoteks produkt för produktionsnära planläggning, ROB-EX. Detta avtal ger Novotek en möjlighet att positionera Rob-ex på den globala marknaden under namnet Proficy Scheduler.

Novotek har sedan länge ett samarbete med Sandvik Material Technology för att utveckla en data-mining lösning baserat på standard produkter för kvalitets- och utvecklingsavdelningar. Under kvartalet har Novotek lanserat denna lösning/produkt till kunder inom järn & stål som handhar rullande produkter såsom band, rör och tråd. Lösningen har rönt stort intresse. Marknaden är dock inte begränsad till ovanstående och lansering på andra marknader kommer att göras successivt.

Utsikter
Marknadsläget för resterande delen av 2009 är mycket svårbedömt. Fokus under avslutningen av 2009 blir därför att fortsätta arbetet med att bygga långsiktiga kundrelationer och stärka den interna organisationen för att kunna möta ett ökande behov när marknaden åter blir mer positiv. Parallellt med detta utvärderas förvärvsmöjligheter löpande."


 
« Tillbaka