AddNode: Förvärv!
2009-11-05

"Addnode förvärvar Evitbe

Evitbe erbjuder system och tjänster för kundkommunikation och eventadministration. Verksamheten baseras på IT-systemet Evitbe Interago® och omsätter cirka 7 MSEK med god lönsamhet.

Evitbes verksamhet baseras på Evitbe Interago®, ett IT-system för kundkommunikation och eventadministration. Systemet ger användarna möjlighet att interaktivt kommunicera via sex stycken kommunikationskanaler - Internet, e-post, SMS, MMS, telefoni och Print Direct. Kundlistan innehåller bland annat banker, finansiella institut och energibolag. Exempel på befintliga kunder är Fortum och SJ. Bolaget är baserat i Göteborg och huvudägare är Viamare Invest.

- Förvärvet av Evitbe innebär att vi får fler kompetenta medarbetare och stärker befintligt erbjudande. Vi kommer att kunna erbjuda Evitbes tjänster och system till vår befintliga kundbas inom Mogul, men det ger även en relation till nya kunder. Dessutom ger förvärvet en tydligare förankring i Göteborgsområdet, säger Urban Näsman, VD för Mogul och ansvarig för Addnodes affärsområde Content Management.

Övertagen verksamhet kommer att integreras i Mogul, som med 200 medarbetare är en av Sveriges ledande aktörer inom Content Management. Mogul erbjuder konceptutveckling, design, systemkonstruktion och integration med bakomliggande system. Leveransen till kund utgörs vanligtvis av lösningar i form av publika webbplatser, intranätslösningar, extranät samt e-handel, oftast i form av helhetsåtaganden.

- Som ett led i vår strategi att renodla vår verksamhet, så har vi valt att avyttra Evitbe. Mogul är med sin kunskap och erfarenhet ett mycket bra val, där Evitbe kommer att ges utrymme att utvecklas, samt få ta del av kompetens som Viamare saknar, säger Hans Mellström, VD Viamare Invest AB.

- Förvärvet av Evitbe ligger helt i linje med Addnodes tillväxtstrategi. Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten via förvärv, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode AB.

Förvärvet genomförs som ett så kallat inkråmsförvärv där Addnode övertar sex medarbetare, produkter och IT-system, affärsrelationer, pågående kundprojekt samt service- och underhållsavtal. Övertagen verksamhet omsätter cirka 7 MSEK med god lönsamhet. Förvärvets genomförande förutsätter ett godkännande från extra bolagsstämma i Evitbe AB."


 
« Tillbaka