Novotek: Stororder!
2009-05-12

"NOVOTEK: LINDE AG, ÄGARE AV AGA AB, VÄLJER GE FANUC INTELLIGENT PLATFORMS PROFICY® MJUKVARA OCH NOVOTEKS LÖSNINGAR FÖR MER ÄN 350 FABRIKER RUNT OM I VÄRLDEN.

Linde AG har tecknat ett avtal på 1,4 MUSD med GE Fanuc Intelligent Platforms, en enhet inom GE Enterprise Solutions, på Producktions/Informationssystem med Proficy Historian och Proficy Plant Applications, som är del av GE Fanucs Operations Management mjukvara.

Linde-koncernen förvärvade Aga AB år 2000 och har idag knappt 52 000 anställda i 100 länder.

Basprodukterna i leveransen omfattar Proficy® Historian och Proficy Plant Application.

Aga har samarbetat med GE Fanuc/Novotek under många år och det finns många installationer med Proficy iFIX inom Aga och Linde. Proficy iFIX kommer också att användas som insamlingsenheter i Lindes ROC-system (Remote Operation Center). Sedan samlas data in till en centralt placerad Proficy Historian som kan lagra och även informera en stor mängd användare snabbt och i realtid.
Proficy Historian kommer att utgöra basen för standardiserad produktionsrapportering och standardisering av driften.
Proficy Plant Applications hämtar och lagrar rådata från processen och beräknar KPI (Key Performance Indicators) så att det blir till användbar information så att driften kan optimeras ochkvaliteten i processen förbättras.
För Lindes ledning kommer Proficy Portal att installeras för att informera om produktionsdata och kostnadsinverkan på olika produktionshändelser. Viktiga parametrar är till exempel att öka produktionen med större kostnadseffektivitet och minska energikostnaderna.

Novotek som är GE Fanucs distributör i Norden och Benelux deltar i projektet både med peronal och med sina produkter TrendView och AlarmAnalysis, som är en viktig och integrerad del i lösningen för Linde.

Linde såg ett behov av att standardisera sina lösningar eftersom det inom koncernen, genom förvärv av olika företag, fått flera olika system. Efter en noggrann utvärdering och testinstallation föll valet på GE Fanuc/Novotek. Viktig parameter vid beslutet var också att lösningen baserar sig på standardprodukter för att hålla underhållskostnaderna nere.
Fördelen med detta är uppenbar i förhållande till en skräddarsydd utveckling där personberoendet blir mycket stort.

GE Fanuc Intelligent Platforms är dotterbolag till General Electric Company i USA, som är ett av världens största företag. GE Fanuc Intelligent Platforms är ett High Tech företag med produkter och lösningar inom Automation och Industriell IT. Produkterna är både software och hardware. GE Fanuc Intelligent Platforms är ett globalt företag med huvudkontor i Charlottsville, Virginia, USA.

Malmö den 12 maj 2009
Novotek AB"
 
« Tillbaka