AddNode: Order från Stockholms stad!
2009-06-11

"Addnode arkiverar åt Stockholms stad

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode, har tecknat ett avtal med Stockholms stadsarkiv avseende arkivering av digital information för alla förvaltningar och bolag inom Stockholms stad. Avtalet rör tjänster och produkter för e-arkiv från produktfamiljen iipax och ordervärdet är cirka 6 MSEK.

Stockholms stadsarkiv är stadens arkiv och landsarkiv för Stockholms län. Arkivet innehåller handlingar från både stadens verksamhet och från de lokala och regionala statliga myndigheterna inom länet.

Ett gemensamt e-arkiv gör att informationen kan återanvändas och presenteras gentemot olika typer av användare. Nu ligger den mesta informationen låst i separata system och kan inte användas som en gemensam resurs.

Björn Jordell, stadsarkivarie på Stockholms stad, betonar vikten av att e-arkivet underlättar för arkivets kunder att betjäna sig själva, vilket stödjer viktiga demokratiska principer såsom offentlighetsprincipen. E-arkivet frigör information som tidigare inte varit åtkomlig på ett enkelt sätt.

- Vi ser mycket positivt på det samarbete som inletts med Ida Infront, vars produkter och kunskap ligger i linje med vad vi vill åstadkomma inom Stockholm Stad, säger Björn Jordell.

- Vi ser det som mycket positivt att vår satsning på e-arkiv åter igen visar sig ligga rätt i tiden. Ida Infront har sedan starten 1984 hjälpt kunder att hantera viktig information. Stockholms stadsarkiv är en betydande order för oss på ett centralt e-arkiv för en stor organisation, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Lösningen till Stockholms stadsarkiv baseras på produktfamiljen iipax, som förutom funktioner för elektroniskt långtidsarkiv även innehåller säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster samt dokument- och ärendehantering. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."


 
« Tillbaka