AddNode: Order från Kammarkollegiet!
2009-05-26

"Kammarkollegiet väljer lösning från Addnode för automatisering av ärendehanteringen

Kammarkollegiet har valt Addnodes dotterbolag Ida Infront som leverantör av produkter och tjänster för myndighetens behov av informationsförsörjning. Den initiala ordern är värd cirka 4 miljoner kr över avtalsperioden som är 2 år.


Det beställda systemet omfattar ärende- och dokumenthantering samt elektronisk kommunikation för en ökad digital informationshantering. Systemet kommer att användas för generell diarieföring inom myndigheten, men ger även IT-stöd för tre verksamheter och processer inom Kammarkollegiets rättsavdelning. Målsättningen är att systemet gradvis ska anpassas till myndighetens övriga verksamheter och processer. Det beställda systemet, som baseras på produktfamiljen iipax, möjliggör Kammarkollegiets uppfyllande av regeringens krav på en modern e-förvaltning.

- Kammarkollegiet genomför nu ett brett utvecklingsarbete som bland annat syftar till att möta regeringens krav, men också att modernisera flera av myndighetens IT-system. Upphandlingen av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem är ett led i detta arbete säger Martin Sundelius, projektledare på Kammarkollegiet. Vi bedömer att Ida Infront och produkten motsvarar våra höga krav på både funktion och teknik och möter även våra höga förväntningar på kunskap och erfarenhet från den offentliga sektorn.

- Det är glädjande att ytterligare en myndighet väljer iipax för modernisering av ärendehanteringen. Detta bekräftar vår ställning som den ledande leverantören inom svensk e-förvaltning. Kammarkollegiet är en spännande myndighet med lång historik och vi ser fram emot att med våra produkter och tjänster stötta myndigheten i deras utveckling, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Systemet till Kammarkollegiet är en lösning baserad på produktfamiljen iipax som förutom funktioner för dokument- och ärendehantering även innehåller säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."


 
« Tillbaka