Novotek: Klart godkänd rapport!
2009-05-14

"Novotek: DelÅrsrapport 1 Januari – 31 Mars 2009

• Rörelseintäkterna uppgick till 72,4 (64,5) MSEK
• Orderingången uppgick till 77,2 (68,6) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (2,4) MSEK
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,8 (2,7)
• Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 (2,0) MSEK
• Vinsten per aktie uppgick till 0,17 (0,17) kronor


Marknadsläget
Inledningen på 2009 har varit mycket färgad av det allmänna läget. Många kunder skjuter på sina beslut beträffande investeringar och detta påverkar försäljningen av lösningar och produkter negativt. Normalt sett är Novoteks verksamhet relativt konjunkturneutral men den inbromsning som skett till följd av den globala nedgången har på ett mycket påtagligt sätt ändrat kundernas beteende även inom branscher som inte är direkt påverkade av orderingångstapp.

Det finns dock ljuspunkter då flera av de stora företagen som har starka balansräkningar fortsätter att investera i sina system för att stå starka när efterfrågan ökar och konjunkturen vänder. Som exempel på detta kan nämnas AGA Linde som för någon vecka sedan meddelade att de kommer att installera Novoteks lösningar i 350 fabriker globalt för att effektivisera sina leveranser. Positivt är även att konsult- och eftermarknaden inte tagit någon direkt skada av nedgången än så länge samt att underhållet av existerande anläggningar fortgår som tidigare hos kunderna. Sammanfattningsvis är bilden splittrad och osäker."
 
« Tillbaka