AddNode: Stabil rapport
2009-04-23

"Addnode AB, Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2009

Fortsatt god försäljning på en tuffare marknad - Flera nya order från
offentlig sektor och vissa industrisegment -
Åtgärder vidtagna för att anpassa erbjudande och organisation.


Januari - mars 2009 jämfört med 2008
*Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 275,6 (251,4) MSEK.
*EBITA uppgick till 20,3 (28,1) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på
7,4 (11,2) procent.
*Rörelseresultatet uppgick till 16,0 (24,5) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal på 5,8 (9,7) procent.
*Resultatet efter skatt uppgick till 11,9 (21,4) MSEK.
*Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,50 (0,97) SEK.
*Eget kapital per aktie uppgick till 25,72 (24,98 per 2008-12-31) SEK.
*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,0 (33,1) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet
*Förnyat avtal med Rikspolisstyrelsen, ordern värd minst 11 MSEK.
*Tilläggsorder från norska polisen på 8 MSEK.
*Antalet B-aktier har ökat med 94 710 genom nyemission i samband med
förvärvet av Strand Interconnect AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
*Verksamheten inom området Content Management samlad under varumärket
Mogul.
*Förnyat och utökat avtal med Försäkringskassan, ordern värd 8 MSEK.
*Naturvårdsverket har valt Addnode som huvudleverantör av produkter och
tjänster för myndighetens behov av informationsförsörjning."
 
« Tillbaka