AddNode: Ny order!
2009-03-20

"Addnode förnyar avtal med Rikspolisstyrelsen, ordern värd minst 11 miljoner

Ordern till Addnodes dotterbolag Ida Infront, är en förnyelse av ett
nuvarande avtal med Rikspolisstyrelsen. Avtalet omfattar nyutveckling, driftsstöd och förvaltning av flera verksamhetskritiska system. Ordern är värd cirka 11 MSEK under 2009.

Samarbetet med Rikspolisstyrelsen inklusive Statens kriminaltekniska
laboratorium inom ärendehantering och säker kommunikation inleddes 1994.
Ida Infront har sedan dess levererat och förvaltat flera
verksamhetskritiska system baserade på standardprodukten iipax?.

- Rikspolisstyrelsen är en kund med mycket högt ställda krav på graden
av IT-stöd för sin verksamhetskritiska informationshantering och det är
oerhört tillfredställande att se hur vi åter ger dem rätt IT-stöd i rätt
tid så att de kan leva upp till sina åtaganden. Ordern är ett resultat
av en långsiktig relation med Rikspolisstyrelsen och är en kvittens på
vår förmåga att på ett kostnadseffektivt sätt leverera och förvalta
verksamhetskritiska ärendehanteringssystem och kommunikationslösningar,
säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Lösningarna till Rikspolisstyrelsen är en del i produktfamiljen iipaxTM
som förutom säker informationsöverföring även innehåller funktioner för
dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och elektroniska
långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även
bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och
underhålls av Ida Infront." 
« Tillbaka