AddNode: Order!
2009-03-04

"Addnode får tilläggsorder på norskt DNA-system värd 8 MSEK

Ordern till Addnodes dotterbolag Ida Infront är en förlängning av tidigare leverans av DNA-system till Rättsmedicinska Institutet i Oslo. Tilläggsordern har ett värde på 8 MSEK.

Tilläggsordern avser ytterligare moduler och tjänster till befintligt system som gör det möjligt för Rättsmedicinska institutet och Kripos (Den nationella enheten för bekämpning av organiserad brottslighet och annan allvarlig kriminalitet.) att utbyta information elektroniskt på ett säkert sätt, vilket kortar handläggningstider och ger möjlighet till en effektivare arbetsgång för berörda myndigheter.

- Jag glädjer mig mycket åt samarbetet med Ida Infront, vi har goda erfarenheter av det system som Ida Infront leverat till oss. Den lösning som vi tar fram tillsammans kommer att ha stor betydelse för vårt arbete med att effektivisera hanteringen av DNA-prover, säger John Kristian Thoresen, chef för Rättsmediska Institutet.

- Vi har en stark ställning inom offentligt sektor då det gäller verksamhetskritiska system. Att vi får utökat och förnyat förtroende från våra kunder visar att vår goda förmåga att leverera lösningar inom given budget och på utlovad leveranstid är viktigt, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Lösningen till Rättsmediska Institutet är en del i produktfamiljen iipax som förutom funktioner för dokument- och ärendehantering även innehåller säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."

 
« Tillbaka