Notebook Design: Nyemission
2008-12-17

"Nyemission

Notebook Design International AB, anslutet till Alternativa aktiemarknaden, avser att med en nyemission om totalt 20 277 250 aktier till kurs 20 öre tillföra bolaget drygt 4 Mkr före emissionskostnader.

Notebook Design International AB, anslutet till Alternativa aktiemarknaden, avser att med en nyemission om totalt 20 277 250 aktier till kurs 20 öre tillföra bolaget drygt 4 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillförseln ska möjliggöra för företaget att ta till vara potentialen i upparbetade samarbetsavtal. Befintliga samarbetsavtal avser främst större aktörers intresse för Notebooks designkoncept för bärbara datorer primärt i Sverige, men inom ett år även i Europa och därefter i USA.

Emissionen, som startar den 17 december 2008 och pågår fram till den 16 januari 2009, beräknas att tillföra Notebook Design drygt 4 Mkr före emissionskostnader. Det införskaffade kapitalet skall huvudsakligen användas till att finansiera en mer aktiv marknadsbearbetning och försäljning på den svenska och senare europeiska marknaden, vid sidan av att betala olika upplupna kostnader.

Emissionen omfattar ca 20 277 250 stamaktier motsvarande 46 % av bolaget till ett värde av 0,20 kronor per aktie. Emissionen riktas primärt till bolagets 173 befintliga aktieägare men även vissa nya aktieägare som går in och garanterar delar av emissionen, samtidigt eftersträvar bolaget en större ägarspridning i aktien.

- Vi ser fortfarande ett stort intresse för vår affärsidé från datorleverantörer, men bolagets brist på rörelsekapital har begränsat vår förmåga att uppträda som en trovärdig underleverantör. Kapitaltillförseln möjliggör för oss att satsa offensivt på försäljning mot de målgrupper som vi tidigare har bearbetat, säger Alexis Aminoff, VD i Notebook Design.

Affärsidén att erbjuda kundspecifik design på bärbara datorer är idag etablerad hos de flesta datortillverkare. Nyemissionen är viktig för att Notebook Design ska kunna återta initiativet på marknaden. Som ett led i en ny affärsstrategi för bolaget så skall nu företrädesvis den svenska marknaden bearbetas, vilket initialt ger lägre snittorder men innebär en möjlighet att i ett senare skede bearbeta den europeiska marknaden utifrån en starkare position. Den nya strategin består också i att expandera internationellt via samarbete med våra partners och inte, som tidigare, med helt egen organisation. Marknaden för bärbara datorer är fort-farande stark och försäljningen ökar hela tiden. Det ger goda förutsättningar för framtiden och styrelsen är övertygad om bolagets möjligheter att nå ett marknadsgenombrott under 2009.

Samarbete med svenska företag som Dustin, Ago och reklambyrån Blomquists i Stockholm ger oss en stark nätverksorganisation som är väl rustad för att hantera de volymer som kan bli resultatet av en nylansering av vårt koncept. Nyligen inleddes även ett samarbete med det engelska företaget Greencyc Ltd som möjliggör för bolaget att erbjuda kunder en återköpsgaranti på designade datorer. Detta innebär att en designad dator i praktiken blir billigare än en standarddator utan speciallackerat lock. Med återköpsgaranti möjliggörs också samarbeten med bolag som finansierar upphandlingar av it-utrustning.

För mer information, se vår hemsida www.notebookdesign.se"

 
« Tillbaka