AddNode: Order!
2008-08-26

"Addnodes dotterbolag Technia och AKVA group ASA skriver ett 3 MNOK kontrakt avseende en Product Lifecycle Management (PLM) lösning som ska främja tillväxt

Technia, ledande leverantör i Europa av PLM-lösningar (Product Lifecycle Management), har tecknat avtal med AKVA group ASA. Avtalet avser en leverans av en PLM-lösning, baserad på ENOVIA's PLM lösning från Dassault Systèmes. Leveransen består av ENOVIA programvara samt Technias konsulttjänster och egenutveckladekomponenter TVC (Technia Value Components). PLM lösningen kommer hjälpa AKVA att öka takten på sin produktutveckling, vilket i sin tur leder till att AKVA snabbare kan förse sina kunder över hela världen med de redskap som behövs för att de ska kunna hantera sina fiskodlingar på ett effektivt sätt.

Med sina fyra huvudvarumärken (Wavemaster, Polarcirkel, Akvasmart och Fishtalk) inom området akvakulturprodukter är numera AKVA det mest välkända varumärket inom akvakulturteknik. AKVA har mer än 30 års erfarenhet av design och tillverkning av stålkorgar, plastkorgar och arbetsbåtar, fodersystem, foderpråmar, sensorsystem och fiskodlingsmjukvara. Företagets stora fokus på forskning och utveckling säkerställer att deras kunder alltid kommer ha tillgång till de bästa produkterna - även i framtiden. AKVA erbjuder kunder över hela världen ett vitt spann av produkter och tjänster som är vitala för att kunna bedriva storskaliga kommersiella fiskodlingar kostnadseffektivt.

"Under den senaste tiden har AKVA växt i snabb takt och vi planerar en fortsatt agressiv tillväxt de kommande åren inom akvakulturindustrin. Vår affärsverksamhet är global och täcker fyra kontinenter. Genom att använda ENOVIA MatrixONE PLM lösningen som en samarbetsplattform kan vi få effektivare produktdatahanteringsprocesser samt att utvecklingsavdelningar, -tillverkning och -sälj kan lättare samarbeta med varandra. Dessutom gör PLM-lösningen det möjligt för oss att stanadisera våra processer. Detta projekt hjälper AKVA att förse marknaden med de bästa lösningarna på ett kostnadseffektivt sätt", säger Jone Gjerde, Chief Operating Office, AKVA group.

AKVA är känt som ett av de mest erfarna och respekterade företagen i den globala akvakultur branschen, så detta är en viktig affär för oss inom marin/akvakultur segmentet i Norden. Orsaken till att vi vann denna affären var vår förmåga att stödja AKVA's tillväxt och globala närvaro", avslutar Jonas Gejer VP på Technia."

 
« Tillbaka