AddNode: Förvärv!
2008-08-15

"Addnode förvärvar samarbetspartner

Addnode har tecknat avtal om att förvärva IT Energy AS med sju medarbetare och kontor i Stavanger. IT Energy är ett kompetenscenter för konstruktion, ritning, 3D-modellering och visualisering. Bolagets kunder är främst verksamma inom den expanderande oljeindustrin.

Bolaget med sju medarbetare kommer att integreras i Addnodes dotterbolag Cad-Q som är Nordens största leverantör av modell- och ritningsrelaterade IT-lösningar. IT Energy och Cad-Q har sedan flera år ett samarbete, där Cad-Q ansvarar för systemlösningarna baserat på Autodesk-teknologi och IT Energy har levererat konsulttjänsterna.

Köpet av IT Energy ger lokal närvaro i en expanderande region samt förutsättningar att leverera större kundprojekt med fokus på kompletta cad- och pdm-lösningar. Efter köpet av IT Energy har Cad-Q 150 medarbetare vid 15 kontor i Sverige och Norge.

- Förvärvet av IT Energy är helt i linje med vår tillväxtstrategi som Norden största leverantör av modell- och ritningsrelaterade IT-lösningar. Våra kunder ställer höga krav på spetskompetens och kvalitet. Köpet stärker vår leveranskapcitet genom att vi får flera kompetenta medarbetare och IT Energys kunder får en enklare tillgång till Cad-Qs breda produkt- och lösningsportfölj, säger Rolf Kjaernsli, VD Cad-Q.

Addnode har tecknat avtal med IT Energys ägare om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Addnode har rätt att frånträda förvärvsavtalet om due diligence visar att vissa villkor kring den förvärvade rörelsen inte uppfylls."

 
« Tillbaka