AddNode: Betydande order!
2008-07-02

"Addnode levererar PLM-lösning till OKG

Addnodes dotterbolag Technia, en av Europas ledande leverantörer av PLM-lösningar (Product Lifecycle Management), har tecknat avtal med OKG AB. Lösningen som ska levereras omfattar konsulttjänster, programvara samt support- och underhållsavtal. Ordervärdet är betydande och det finns optioner för leverans av ytterligare programvara och tjänster under 2009.

OKG är en av Kalmar läns största arbetsgivare med cirka 900 medarbetare och är beläget på Simpevarpshalvön, ungefär tre mil norr om Oskarshamn. Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3, som OKG äger och driver. De kallas i dagligt tal för O1, O2 och O3. Genom att producera tio procent av Sveriges el tillhör OKG en av de stora leverantörerna av baskraft till det nordiska elförsörjningsnätet.

Den ENOVIA SmarTeam lösning som Technia ska leverera till OKG omfattar konsulttjänster, programvara samt support- och underhållsavtal. Med hjälp av Technia's PLM-expertis kommer lösningen att implementeras på ett snabbt och effektiv sätt. Ordervärdet är betydande och det finns optioner för leverans av ytterligare programvara och tjänster under 2009. Lösningen från Technia kommer bland annat att ersätta befintliga system för dokumenthantering. För OKG är information om en anläggning en förutsättning för att kunna driva och förvalta den på ett optimalt sätt. Det ställs höga krav från myndigheter beträffande säkerhet och därmed blir tillgång till rätt information en förutsättning för säker drift och färre driftstopp.

Med hjälp av Technia och ENOVIA SmarTeam lösningen kommer OKG att etablera en plattform där företagets anläggningsinformation kommer att kunna uppdateras i takt med att förbättringar och löpande underhåll utförs på anläggningen.

- Vi är stolta över att OKG valde Technia efter en noggrann utvärdering, säger Florian von Tiedemann, Director Technia och ansvarig för ENOVIA SmarTeam verksamheten. Detta är en bekräftelse för både Technia och ENOVIA SmarTeam produkten. Technia har sedan en tid marknadsfört PLM-lösningar baserade på ENOVIA SmarTeam och vår strategi att fokusera på anläggnings- och processindustrin visade sig vara helt rätt."

 
« Tillbaka