AddNode: Stororder!
2008-06-09

"Addnode förnyar avtal med Rikspolisstyrelsen, ordern värd 16 MSEK

Addnodes dotterbolag Ida Infront har förnyat nuvarande avtal med Rikspolisstyrelsen. Avtalet omfattar nyutveckling, driftsstöd och förvaltning av flera av Rikspolisstyrelsens verksamhetskritiska system. Ordern är värd cirka 16 MSEK under 2008.

Samarbetet med Rikspolisstyrelsen, inklusive Statens kriminaltekniska laboratorium, inom ärendehantering och säker kommunikation inleddes 1994. Ida Infront har sedan dess levererat och förvaltat flera verksamhetskritiska system baserade på den egenutvecklade standardprodukten iipaxTM.

- Rikspolisstyrelsen är en kund med mycket högt ställda krav på graden av IT-stöd för sin verksamhetskritiska informationshantering. Det är oerhört tillfredställande att vi kan tillhandahålla rätt IT-stöd i rätt tid så att de kan leva upp till sina åtaganden. Ordern är ett resultat av en långsiktig relation med Rikspolisstyrelsen och en kvittens på vår förmåga att kostnadseffektivt leverera och förvalta ärendehanterings- och kommunikationslösningar, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Lösningarna till Rikspolisstyrelsen baseras på produktfamiljen iipax som innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster och elektroniska långtidsarkiv. Produktfamiljen är grunden i en lång rad lösningar som används av myndigheter och privata bolag i Norden. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."

 
« Tillbaka