AddNode: Order
2008-05-28

"Addnode får ny order från Kriminalvården

Addnodes dotterbolag Ida Infront har fått en order från Kriminalvården som omfattar licensförsäljning av produkten iipax communication och konsulttjänster i samband med kundens övergång till en Open Source plattform. Det totala ordervärdet är cirka 1 miljon kronor.

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Myndighetens övergripande uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Den levererade lösningen, som bygger på produkten iipax communication, möjliggör för Kriminalvården att på ett säkert sätt kommunicera med motparter som till exempel Rättsmedicinalverket, Polisen, Försäkringskassan, Skatteverket och Itella. Kriminalvården har tidigare hyrt iipax communication, men har nu valt att köpa produkten som utvecklats av Ida Infront. Kriminalvården övergår samtidigt till en Open Source plattform.

-Ida Infront utökar nu sina åtaganden som leverantör av programvara baserad på Open Source plattformar. Det är viktigt för oss att vara helt plattformsoberoende men samtidigt kunna leverera helhetslösningar till kunden. Att kunder som Kriminalvården har gett oss utökat förtroende känns väldigt angenämt säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Lösningen till Kriminalvården är en del i produktfamiljen iipax som förutom säker informationsöverföring även innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."

 
« Tillbaka