AddNode: Ny fin order!
2008-03-14

"Addnode säkrar Skandias kundkontakter

Addnodes dotterbolag Ida Infront har fått en order från Skandia Netline för en säkerhets- och överföringslösning med tillhörande tjänster. Ordern är värd cirka 2 miljoner kronor.

Skandia Netline AB är ett dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia som erbjuder tjänster som förenklar och kvalitetssäkrar administrationen av pensioner och anställningsförmåner. Med elektronisk kommunikation skapas effektiva lösningar i kontakten mellan arbetsgivare och försäkringsgivare. Tjänsten gör det även möjligt att tydliggöra anställningsförmånerna och värdet av dessa vilket underlättar för arbetsgivarna att attrahera och behålla rätt kompetenser.

Lösningen från Ida Infront kommer att förenkla och automatisera Skandia Netlines insamling av pensionsdata från sina kunder. Skandias kunder är i allmänhet stora organisationer med många anställda, där stora mängder pensionsdata inhämtas månadsvis. Med den nya lösningen kommer detta att ske automatiskt och på ett säkert sätt, vilket ger stora besparingar och underlättar både för Skandias kunder och för Skandia. Ida Infront skall ansvara för integrationen mellan kundernas lönesystem och den valda kommunikationsstandarden, SSEK.

- Vi har under en tid utvärderat Skandia Netlines behov och vi har tillsammans funnit en lösning som effektiviserar deras informationsinhämtning. Det ställs höga krav på säkerhet och spårbarhet i den här typen av verksamhet, vilket passar våra system och produkter säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

- Det glädjer mig att vi hittat en produkt och leverantör som kan hjälpa oss. Vår strävan är att kontinuerligt förenkla och förbättra servicen till våra kunder. Denna lösning kommer att ge oss möjlighet att ansluta många kunder snabbt och förenkla vårt interna arbete avsevärt säger Gunnar Ideholm, VD på Skandia Netline.

Lösningen till Skandia är en del av produktfamiljen iipax som förutom säker informationsöverföring även innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."

 
« Tillbaka