AddNode: Ny order!
2008-03-12

"Addnode tecknar treårsavtal med Vägverket Konsult

Addnodes dotterbolag Cad-Q, som är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT, har tecknat treårsavtal med Vägverket Konsult. Avtalet omfattar licenser för en projekteringslösning, som används vid projektering och samhällsplanering av vägar, broar och vatten och avlopp.

Vägverket Konsult har drygt 500 medarbetare med kunskap och erfarenhet inom de flesta samhällsbyggnadsområden. Vägverket Konsult utreder och projekterar gator, vägar och järnvägar för kunder inom stat, kommun och privata sektorn.

För att kunna lösa kundernas uppdrag arbetar Vägverket Konsult sedan 10 år i en projekteringslösning som utvecklats i samarbete med CAD-Q.

– Vi har använt projekteringslösningen under en lång period med goda resultat, och vi har nu fattat ett strategiskt beslut om att teckna ett treårsavtal med Cad-Q. Vårt samarbete fungerar sedan tidigare mycket bra, och vi känner att Cad-Q har kompetensen för att ge oss det stöd vi behöver, säger Karl-Erik Jonasson, ansvarig IT chef, Vägverket Konsult.

– Vi på Cad-Q ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Vägverket Konsult och vi är mycket glada för att de gett oss ett tydligt förtroende genom att förlänga sitt subscriptionavtal i 3 år, säger Rolf Kjaernsli, VD Cad-Q AB och affärsområdeschef Design Management."
 
« Tillbaka