AddNode: Köprekommendation från Veckans Affärer!
2008-02-28

"Addera Addnode till portföljen

Addnode är med sin kursuppgång på 11 procent i år bäst bland börsens IT-konsulter. Och aktien har mer att ge – vi ser en uppsida på åtminstone 60 procent.

Förra veckans bokslut bekräftade de senaste årens framgångar och att framtiden alltjämt ser ljus ut. Det tycker inte minst bolagets vd och huvudägare Staffan Hanstorp som i vd-kommentaren skriver att han tror på ett starkt 2008 efter att ha rapporterat Addnodes bästa kvartalsresultat någonsin.
Addnode har sin bakgrund i ett antal IT-projekt inom Bonnierkoncernen som sattes på börsen genom köpet av det börsnoterade havererade IT-bolaget Adera. Sedan dess har Addnode köpt ett otal bolag inom IT-sektorn.

Alla förvärv har inte gått bra, Addnode tog till exempel i fjol 28 miljoner kronor i kostnader för nedläggning och försäljning av några bolag inom mediesektorn och utbildningsbranschen. Men på det hela taget har förvärvsstrategin varit framgångsrik.

Särskilt lyckosamt är köpet av Linköpingsföretaget Ida Infront. Bolaget som utvecklar program för ärendehantering till offentliga sektorn köptes av IT Provider 2006. Företaget hade gjort förluster under ett par år i början av 2000-talet och när det såldes hade det en rörelse­marginal på i program­varubranschen blygsamma på 5 procent.

Under Addnodes paraply har bolaget lyft. I fjol skrevs rörelsemarginalen upp till 15 procent och omsättningen ökade med 35 procent till drygt 80 miljoner.

Det finns två förklaringar. Ida Infront var redan tidigare starkt inom den offentliga sektorn med stora kunder som Statens Kriminaltekniska Laboratorium, FMV och Rikspolisstyrelsen. Nu har man lyckats bredda verksamheten och fått företag i finanssektorn som Alecta och Collectum som kunder. Därtill är bolaget inte längre en renodlad programvarutillverkare, utan bolaget har även genomfört en lyckad satsning på konsulttjänster runt programvaran.

Addnode omsatte i fjol 795 miljoner kronor och gjorde en vinst på 63 miljoner kronor efter skatt om man rensar för engångskostnader och sålda verksamheter. Det betydde en omsättningsökning på 26 procent och ett vinstlyft på 50 procent jämfört med 2006. Med tanke på att bolaget även efter de senaste veckornas kurslyft värderas till 540 miljoner kronor är aktien klart köpvärd.

Köprådet blir inte sämre av en nettokassa inklusive tilläggs­köpeskillingar på 82 miljoner kronor, av vilket 20 miljoner ska användas till aktieåterköp. Lägg till att bolaget drivs av entreprenörer som är storägare i bolaget och att VA räknar med att företaget i år når en omsättning på 930 miljoner kronor och en vinst på 75 miljoner kronor efter skatt framstår aktien som mycket köpvärd.

Slår vår vinstprognos in går det att motivera en börskurs på 40 kronor per aktie."
 
« Tillbaka