AddNode: Expanderar på ny marknad!
2008-02-25

"Addnode expanderar österut och tecknar kontrakt med Skanska i Finland

Addnodes dotterbolag Technia, som är en av Europas ledande leverantörer av PLM-lösningar (Product Lifecycle Management), har skrivit avtal med Skanska i Finland om leverans av en PLM-lösning. Technia och Skanska kommer tillsammans att utveckla nästa generations projektsupport till byggindustrin. Leveransen består av programvara, som är baserad på ENOVIA's PLM system från Dassault Systèmes samt Technias konsulttjänster och komponenter. Med ordern kliver Technia in på en ny marknad - byggindustrin.

Den PLM-lösning som ska levereras består av ett projektnav för mer än 2000 användare samt ett kostnadsplaneringsverktyg som är integrerat med projektnavet. Lösningen kommer att göra det möjligt för Skanska att samarbeta över hela företagets värdekedja som spänner över kund, underentreprenörer och varuleverantörer, vilket i sin tur kommer att hjälpa Skanska att förkorta sina ledtider, etablera best practices och en mer industrialiserad affärsprocess.

-Med hjälp av den valda lösningen är jag säker på att Skanska kommer att få en bättre transparens i projekten med bättre kontroll och förbättrade beslutsprocesser. Partnerskapet med Technia och Dassault Systèmes innebär att vi kan dra nytta av koncept från andra industrier, och jag förväntar jag mig väsentliga förbättringar i vår verksamhet, vilket kommer att leda till ett ökat värde för Skanskas kunder, säger Hannu Hakkarainen, CIO på Skanska i Finland.

-Skanska är en världsledande byggnadsentreprenör. Det är med entusiasm och stor respekt som vi nu överför vårt PLM kunnande till en ny bransch och ny marknad. Jag hoppas att detta kan bli ett avstamp för att hjälpa Skanska att effektivisera byggandet inte bara i Finland, utan även globalt framöver. Finnar är nytänkare och att Skanska Finland tar detta steg är inte konstigt. Vi har under åren lyckats ta tidiga inbrytningsordrar på fler nya marknader i just Finland, säger Jonas Gejer, Vice President, Technia.

-Fler och fler utmaningar driver byggindustrin till att bli mer innovativ och konkurrenskraftig vad det gäller tid och kostnader. Med Dassault Systèmes ENOVIA PLM lösning och Technias expertkunskap känner vi oss trygga med att uppnå dessa utmaningar och bidra till Skanskas framgång. Detta är ett storskaligt projekt med korta implementeringstider, men det passionerade och motiverade teamet kommer att säkra leveransen av lösningen, säger Denis Senpere, Senior Vice President of Dassault Systèmes and General Manager of ENOVIA Europe."

 
« Tillbaka