AddNode: Förvärv!
2008-01-21

"AddNode stärker positionen som Nordens största leverantör av modell- och ritningsrelaterade IT-lösningar

AddNode förvärvar Sikroma med 19 medarbetare. Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i AddNodes dotterbolag Cad-Q som är Nordens största leverantör av modell- och ritningsrelaterade IT-lösningar. Genom förvärvet får Cad-Q bättre möjligheter att möta en ökande efterfrågan på design- och produktionslösningar från industrin och byggbranschen.

Sikroma, vars huvudverksamhet är att leverera design- och produktionslösningar till tillverkande industri, omsatte cirka 35 MSEK verksamhetsåret 2006/07. Förvärvet genomförs som ett sk inkråmsförvärv där AddNode övertar 19 medarbetare, affärsrelationer, pågående kundprojekt samt service- och underhållsavtal. Förvärvet ger en geografisk närvaro till en expanderande tillverkningsindustri i främst Blekinge, Småland och Östergötland.

AddNodes dotterbolag Cad-Q arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd till bygg-, fastighets- och industrisektorerna. Efter förvärvet av Sikroma har Cad-Q 140 medarbetare i Sverige och Norge.

– Förvärvet av Sikroma ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi för 2008 som Nordens största leverantör av modell- och ritningsrelaterade IT-lösningar. Våra kunder ställer höga krav på spetskompetens och kvalitet och affären stärker vår leveranskapacitet genom att vi får ett tillskott i form av Sikromas kompetens. Sikromas kunder kommer också att dra nytta av denna affär då de får tillgång till Cad-Q:s breda produkt- och lösningsportfölj, säger Rolf Kjaernsli, VD för Cad-Q AB.

– Försäljningen av Sikroma är industriellt riktig för alla parter - våra anställda, våra kunder och våra leverantörer. Sikroma kommer med hjälp av sin personal och kundbas att stärka Cad-Q:s position på den skandinaviska marknaden. På samma sätt kommer Cad-Q med sin storlek att kunna säkra en generell tillväxt och ett bredare utbud till Sikromas existerande kundbas, säger Eril Bendz, VD och ägare av Sikroma AB.

Köpeskillingen utgörs av en kontant köpeskilling vid tillträdet och en villkorad köpeskilling som baseras på övertagna service- och underhållsavtal. Beräknad tillträdesdag är den 1 februari 2008. AddNode har rätt att frånträda förvärvsavtalet om vissa villkor kring den förvärvade rörelsen inte uppfylls. Den övertagna verksamheten beräknas ge ett positivt bidrag till AddNodes resultat under 2008."

 
« Tillbaka