AddNode: Beslutar om ny strategi
2007-11-20

"AddNode beslutar om ny strategi - fokuserar på fyra tillväxtområden. Inom tidigare affärsområde Media har utbildnings-verksamhet sålts och beslut fattats om att avyttra driftsbolag.

AddNodes styrelse har beslutat om en ny strategi för bolagets framtida utveckling. Bolaget blir en tydligare lösningsleverantör med fyra huvuderbjudanden. I och med detta omorganiseras verksamheten i fyra nya affärsområden. Som en följd av strategiförändringen har utbildningsverksamheten inom tidigare affärsområde Media sålts. Samtidigt har beslut fattats om avyttring av kvarvarande driftsverksamhet inom affärsområdet. Från och med fjärde kvartalet 2007 kommer segmentsredovisningen att följa den nya strukturen.

NY STRATEGI - FOKUSERING PÅ FYRA TILLVÄXTOMRÅDEN
Över åttio procent av AddNodes nettoomsättning och hela resultatet kommer idag från fyra tydliga marknadserbjudanden. Den nya strategin innebär att bolaget fokuserar på att utveckla dessa. Verksamhetsförsäljningar och kompletteringsförvärv som genomförts under det senaste halvåret ligger helt i linje med den nya strategin, som innebär att AddNode inom valda tillväxtområden säljer och levererar lösningar i projektform. AddNode blir ett mer fokuserat IT-bolag med Norden som hemmamarknad. För att tydliggöra verksamhet och erbjudanden organiseras koncernen från och med 1 december 2007 i fyra nya affärsområden.

• Design Management, affärsområdeschef Rolf Kjaernsli
• Product Lifecycle Management, affärsområdeschef Hans Wolfhagen
• Process Management, affärsområdeschef Bengt Sandlund
• Content Management, affärsområdeschef Urban Näsman

Samtliga affärsområdeschefer tar plats i den nya koncernledning som bildas. Översiktlig finansiell information proforma med utgångspunkt från den nya affärsområdesindelningen samt redovisning av större delen av tidigare affärsområde Media som verksamhet under avveckling presenteras i det fullständiga pressmeddelandet."

 
« Tillbaka