Novotek: Förvärv!
2007-10-22

"NOVOTEK: NOVOTEK FÖRVÄRVAR 50 PROCENT AV DANPROCES ENGINEERING A/S I DANMARK

Novotek, som är ledande leverantör av produktionsnära IT- lösningar, stärker sin ställning genom att köpa 50 procent av aktierna i Danproces Engineering A/S i Danmark.

Danproces har sedan en längre tid arbetat med större kunder inom process och tillverkning såväl inom Danmark som på världsmarknaden. Under senare år har Novotek och Danproces samarbetat inom området Machine Vision. Parterna ser betydande synergivinster inom detta område genom ett närmare samarbete. Genom investeringen i Danproces lägges grunden för en expansion av Novoteks Machine Vision lösningar på den danska marknaden. Danproces har idag 8 anställda och finns i Naestved, Danmark. Omsättningen på årsbasis är ungefär 10 miljoner kronor.

Förvärvet har skett med kontanta medel och förväntas inte innebära någon större resultatpåverkan under innevarande år. Danproces kommer att konsolideras i Novotekoncernen."


 
« Tillbaka