Novotek: Åter vinst under det tredje kvartalet!
2007-10-24

Trots en betydligt lägre omsättning under det tredje kvartalet jämfört med det andra (vilket är helt normalt beroende på säsongsvariationer) vände Novotek till vinst igen efter det oväntat svaga andra kvartalet. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att de tydliga tecken på "växtvärk" som Novotek uppvisade under det andra kvartalet nu verkar vara på väg att övervinnas!

Så här ser rapporten ut i sammandrag:

"DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007

· Orderingången ökade med 28 % och uppgick till 196 (153) MSEK, varav 54 (45) MSEK under tredje kvartalet
· Omsättningen ökade med 26 % och uppgick till 180 (143) MSEK, varav 51 (47) MSEK under tredje kvartalet
· Rörelseresultatet uppgick till 6,4 (10,7) MSEK, varav 2,4 (3,7) MSEK under tredje kvartalet
· Resultatet efter skatt uppgick till 5,3 (8,2) MSEK, varav 1,8 (2,8) MSEK under tredje kvartalet
· Vinst per aktie uppgick till 0,47 (0,74) kronor, varav 0,17 (0,24) kronor under tredje kvartalet"

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound IT Holding
 
« Tillbaka