Novotek: Både bra och dålig rapport
2007-08-06

Novoteks halvårsrapport visade på mycket stark omsättnings- och orderingångstillväxt (framför allt i Sverige), men även på "växtvärk" pga den starka tillväxten (se nedan). Vi är övertygade om att dessa problem är tillfälliga, och eftersom Novotek är ett så välskött och stabilt företag räknar vi med att bolaget är tillbaka på en god lönsahetsnivå under nästa kvartal (kvartal 3).

Så här står det i rapporten (utdrag):

· Omsättningen ökade med 36% och uppgick till 129 (95) MSEK, varav 66 (48) MSEK under andra kvartalet
· Orderingången ökade med 32% och uppgick till 142 (107) MSEK, varav 75 (57) MSEK under andra kvartalet
· Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1) MSEK, varav -1,5 (2,8) MSEK under andra kvartalet
· Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (5,4) MSEK, varav -0,7 (2,2) MSEK under andra kvartalet
· Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,49) kronor, varav -0,09 (0,20) kronor under andra kvartalet

Marknadsläget
Inledningen på 2007 har varit gynnsam ur omsättnings- och orderingångssynpunkt.

Resultat och finansiell ställning Resultatet har inte utvecklats i linje med omsättningen. De strategiska förändringar som genomförts har resulterat i en stark tillväxt men har också inneburit omstruktureringskostnader. Detta har påverkat resultatet negativt. Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2007 ett rörelseresultat på -1,5 (2,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,0 (3,1) miljoner kronor. Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 (0,20) kronor. Omsättningen uppgick till 66,2 (47,9) miljoner kronor.

 
« Tillbaka