AddNode: Förvärv!
2007-06-29

"Förvärv stärker AddNodes ställning som Nordens ledande leverantör av PLM-lösningar

Avtal har tecknats om att förvärva SolidEngineers SmarTeam-verksamhet. Förvärvet genomförs som ett sk inkråmsförvärv där AddNode övertar åtta medarbetare, affärsrelationer och kundavtalen för produkten Enovia SmarTeam som är en av de mest spridda IT-lösningarna för produktdatahantering.

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i AddNodes dotterbolag Technia som är den ledande leverantören i Norden av PLM-system som hanterar information och processer kring en produkts livscykel.
Technias tjänster omfattar genomgång av affärsprocesser, förberedelse av organisationen, införande av system, driftsättning, utbildning, underhåll och support. Bland kunderna återfinns Ericsson, GE Healthcare, Haglöfs, Marioff, Metso Paper, Mölnlycke Health Care, Nokia, Seco Tools och Sony Ericsson.

- Technia påbörjade 2006 en satsning på att bygga en verksamhet kring produkten Enovia SmarTeam som innefattar licensförsäljning, implementation och utbildning till användarna. Fler konsulter med erfarenhet av produkten Enovia SmarTeam ger möjlighet att accelera expansionen och tillvarata en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster från framförallt små och medelstora företag, säger Hans Wolfhagen, VD för Technia AB.

Köpeskillingen utgörs av en kontant köpeskilling vid tillträdet och en tilläggsköpeskilling som baseras på intäkterna från den övertagna verksamheten till och med 30 juni 2008. Beräknad tillträdesdag är den 15 augusti 2007. AddNode har rätt att frånträda förvärvsavtalet om vissa villkor kring anställda och kundavtal inte uppfylls. Den övertagna verksamheten beräknas ge ett positivt bidrag till AddNodes resultat under 2007."

 
« Tillbaka