Notebook Design: Spännande rapport!
2007-06-12

"Sammanfattning

* Notebook Design genomförde under det första kvartalet 2007 en nyemission som tillförde bolaget drygt 3 MSEK före emissionskostnader.

* Emissionen omfattade 1,88 miljoner preferensaktier till en teckningskurs på 1,60 kr/aktie.

* Bolagets omsättning uppgick till 0 MSEK.

* Bolagets rörelseresultat uppgick till - 1,3 MSEK.

* Under det första kvartalet arbetade bolaget med den "factory integration process" som ligger till grund för samarbetet med tre datortillverkare, vilket innebär att produktionsflödet skall certifieras. Processen är nödvändig för att tillverkarna skall kunna leverera designade datorer direkt från fabrik.

* Under det första kvartalet 2007 genomfördes en serie pilotorder via datortillverkare. Datortillverkarna kommer att använda dessa lock till en omfattande marknadsföring av affärsidén, dels internt i tillverkarnas försäljningsorganisationer, dels gentemot stora företagskunder i tillverkarnas kunddatabaser.

Händelser efter periodens slut

* Notebook Design har genomfört ett introduktionsprogram av sin affärsidé för 1 700 säljare i en datortillverkares tyska och österrikiska organisationer. Dessa seminarier föregår den lansering av affärskonceptet som tillverkaren avser genomföra inom kort. Lanseringen sker inom EMEA (Europe, Middle East and Africa). Notebook Design arbetar för att bli en underleverantör och serviceorganisation till tillverkaren vid lanseringen.

* En annan tillverkare har begärt att få ett avtal med Notebook Design snarast. Denna begäran har föregåtts av en liknande process som i föregående fall. Även denna tillverkare har gjort en teknisk, ekonomisk och marknadsmässig utvärdering av Notebook Designs affärsidé. Lanseringen sker i Europa, därefter följer USA."


Vår kommentar: Händelserna under det första halvåret (se ovan) ger stora möjligheter till ett kraftfullt genombrott för Notebooks Designs affärsidé och därmed försäljning under resten av året. Bolaget är mycket lågt värderat i dagsläget, och ett försäljningsgenombrott kommer tveklöst att öka värdet mycket snabbt.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound IT Holding
 
« Tillbaka