AddNode: Strategisk order
2007-06-04

"Strategisk order inom banksektorn!

Ida Infront har en mycket stark position inom offentlig sektor som leverantör av storskaliga och verksamhetskritiska ärendehanterings- och kommunikationslösningar. Under det senaste året har ställningen inom försäkringsbranschen stärkts då bland annat Alecta, PRI och Collectum valt programvaran iipax communication för att säkra sina informations-överföringar. Ordern från banksektorn bekräftar att Ida Infronts tjänster och produkter är branschöverskridande.

- Vi har sedan några år satsat på bank- och försäkringsbranschen och hela tiden fått bekräftat att våra tjänster och produkter passar inom branschen. Vi har nu levererat till flertalet av de stora aktörerna inom tjänstepensions- och fondförsäkringbranschen. Att vi nu även tagit oss in på banksektorn är oerhört glädjande, säger Jan Dafnäs försäljningschef på Ida Infront.

iipax communication stödjer flera branschspecifika överföringssätt, som till exempel SSEK (försäkringsbranschen), myndighetskommunikation (SHS) och patientinformation (RIV).
Lösningen är en del i produktfamiljen iipax som förutom säker informationsöverföring även innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."
 
« Tillbaka