AddNode: Köprekommendation från Computer Sweden!
2007-05-25

"Addnode lågt värderat

It-konsulten Addnode har backat sexton procent på en månad. Inte rättvist kan man tycka. Sannolikt är det folk som lockades av en av börsens högsta direktavkastningar, omkring elva procent, som nu tar hem vinsten. Och därmed pressar aktien.

Se det som att det uppstått ett litet köpläge.
Det har gått bra för it-konsulten Addnode. För fyra år sedan var Addnode ett tomt skal noterat på Stockholmsbörsens obs-lista, med ett börsvärde neråt fem miljoner kronor. I dag är börsvärdet 600 miljoner kronor

Addnode arbetar med allt från återförsäljning av program till industrin till att drifta Sveriges televisions hemsida och system för SKLs dna-register.

Addnode lämnade en hygglig kvartalsrapport med en bra försäljningsökning på 24 procent till 232 miljoner kronor och i stort sett oförändrat rörelseresultat.

Mindre bra är att rörelsemarginalen (ebita) sjunker en hel del, till 7,3 procent (8,6). Rätt svag marginal mitt i värsta högkonjunktur

Förlusterna i Knowledge Partner, inom affärsområdet Media, drar ner. Verksamheten, som omsatte tio miljoner kronor, såldes i april. Sparprogram pågår.

Resultatet före skatt från kvarvarande verksamheter steg till knappt 16 miljoner kronor (14).

Kortfristiga fordringar och skulder tar i stort sett ut varandra. Men nästan 190 miljoner kronor i kassan och ett positivt kassaflöde på 13 miljoner kronor ser det finansiellt hyggligt ut.
Goodwill på 284 miljoner kronor gör dock balansräkningen en aning luftig.

Inledningen av året är bra med god tillväxt och hög efterfråga på bolagets tjänster. Alla affärsområden ökar omsättningen.
Aktiviteten i bolaget är hög. Nya kundavtal tecknades, med SVT om drift av svt.se och mobil.svt.se med flera, och med Skatteverket inom området säker kommunikation.

I slutet av april lämnade vd:n Bo Strandberg över till Staffan Hanstorp, tidigare ansvarig för affärs­område Industrial.
Efter rapportperioden förnyades ett avtal värt 20 miljoner kronor med Riks­polisstyrelsen.

Nyligen förvärvade Addnode Telekoncept som omsätter tolv miljoner kronor. Bolaget hanterar och administrerar kontakter och betalningar via telefon, fax och internet. Ingenting sägs om hur mycket man betalar.

Telekoncept konsolideras från och med maj och den bedöms ge positiv effekt på Addnodes resultat i år.

Och Addnode köper it-bolaget Curalia med 13 anställda. Också den affären förväntas ge en positiv resultateffekt i år.
Addnodes finansiella mål är en rörelsemarginal mellan sju och tio procent över en konjunkturcykel.

Bolaget har en bit kvar. Marginalen första kvartalet på 5,9 procent, mitt i värsta konjunkturuppgången, tyder inte på att det blir så inom de närmaste två åren.

Men aktien handlas nu runt 28 kronor. Det ger ett p/e-tal 6 för helåret. Det är en utmanande låg värdering."
 
« Tillbaka