AddNode: 34 MSEK i nya telekomkontrakt
2007-05-22

"34 MSEK i nya telekomkontrakt

AddNodes dotterbolag Technia, som är Nordens ledande leverantör av
Product Lifecycle Management (PLM) lösningar, fortsätter att vinna
kontrakt från nordiska telekomföretag. Avtalen omfattar både försäljning av ENOVIA MatrixOne’s programvara samt implementationstjänster för att
expandera existerande PLM-lösningar hos företagen.

Det totala ordervärdet uppgår hittills i år till drygt 34 MSEK och avtalen löper under 2007/2008. Technia gör idag affärer med följande telekomföretag: Sony Ericsson Mobile Communication, Ericsson, Nokia, Nokia Siemens, Proximion Fiber Systems och Elcoteq.

Efterfrågan på effektiva PLM-system drivs av industrins behov av att
effektivisera utvecklingen för att snabbt få ut nya högkvalitativa
produkter på marknaden. Telekombranschen utsätts ständigt för
förändringstryck kopplat till korta livscykler och marknaden kräver nya
innovativa produkter till kontinuerligt lägre priser i ett allt högre
tempo. För att möta dessa utmaningar behövs en strukturerad
utvecklingsprocess och möjlighet att samarbeta och utbyta produktdata
med sina partners.

”Technias verksamhet inom telekomsegmentet har ökat med mer än 30 procent under året. Vi har utvidgat vårt PLM-erbjudande som omfattar både rogramvaruplattformar och implementationstjänster kring erbjudna lösningar. Under året har vi rekryterat ett stort antal konsulter med
bransch- och PLM bakgrund, baserat på kundernas allt större efterfrågan
och krav på specialistkunskap. Telekom är en viktig sektor i Norden och för Technia. Det är kul att vi bibehåller vår starka ställning inom
detta segment”, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef AddNode AB."
 
« Tillbaka