AddNode: Stockpicker köper!
2007-05-18

"Stockpicker köper Addnode till portföljen!

IT-företaget Addnode fick ett ganska svalt mottagande på årets första kvartalsrapport trots att den var fullt godkänd. Aktien som stod i 33 kr dagen innan rapporten för ett par veckor sedan, handlas nu kring 27 kr. En utdelning på 2,40 kr och en extrautdelning på 0,90 kr, förklarar delar av nedgången medan resten är mer svårbegriplig.

Utvecklingen i Q1 var stabil med god efterfrågan och vi räknar med att denna utveckling fortsätter. Tar man hänsyn till att affärsområde Financial såldes till Ecovision ifjol så steg Addnodes omsättning med 24 % till 231,8 Mkr (186,6). För jämförbara enheter blev ökningen 6,5 %. Rörelseresultatet hängde inte riktigt med i den starka tillväxten utan blev 13,7 Mkr (13,8) för kvarvarande verksamheter, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,9 % (7,4). Resultatet före skatt steg dock till följd av det förbättrade finansnettot till 15,7 Mkr (13,8) och vinsten per aktie efter skatt blev 0,56 kr (0,49). I april i år såldes Knowledge Partner inom affärsområde Media som har varit en förlustgenerator under lång tid, vilket kommer att ge en positiv effekt på resultatet från och med det andra kvartalet.

Koncernens finansiella situation är mycket god med en nettokassa samt finansiella tillgångar på motsvarande omkring 6,50 kr per aktie även efter att utdelning och andra tilläggsköpeskillingar under Q2 är betalda. Tar man hänsyn till detta värderas själva rörelsen enligt vår bedömning nu till ett justerat p/e-tal under 10, vilket är lågt. Vi väljer därför att köpa in aktien till vår fiktiva referensportfölj.

Vi köper för ungefär 6 % av portföljvärdet:

16 000 AddNode B (ANOD B, Small Cap) till senast betalt 26,80 kr

Aktien placerar sig direkt på vår Top Picks-lista och kommer att uppdateras i ett kommande nummer av Newsletter.

Med bästa hälsningar,

Stockpicker Newsletter, Analysavdelningen”

 
« Tillbaka