AddNode: Nytt förvärv!
2007-05-09

"AddNode ökar affärsvolymen inom talsvars- och teletjänster genom förvärvet av Telekoncepts rörelse

Telekoncept erbjuder sina uppdragsgivare tjänster och applikationer för att hantera och administrera kontakter och betalningar via telefon, fax och Internet. AddNode erbjuder i dag via dotterbolaget Linewise likartade tjänster, där kunderna hyr resurser i bolagets produktionsmiljö för att skapa egna talsvars- och webbtjänster. Rörelsen i Telekoncept kommer att införlivas i Linewise befintliga organisation och teknologiplattform.

- Förvärvet av Telekoncept innebär att vi i Linewise befintliga teknologiplattform och organisation kan öka antalet kunder samt att vi stärker vår position som operatörsoberoende leverantör av talsvars- och teletjänster inom de fasta och mobila näten, säger Urban Näsman, affärsområdeschef Technology.

Den övertagna rörelsen i Telekoncept konsolideras i AddNodes räkenskaper från och med maj 2007 och redovisas som en del av affärsområde Technology. Den övertagna rörelsen omsatte cirka 12 MSEK 2006.

Köpeskillingen för rörelsen utgörs av en kontant köpeskilling vid tillträdet och en tilläggsköpeskilling, baserat på kundavtalens utveckling, som ska betalas kontant senast 31 december 2007. Förvärvet beräknas ge positiv effekt på resultatet 2007."


 
« Tillbaka