Novotek: Stark rapport!
2007-05-08

"Novotek: Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2007

· Omsättningen ökade med 33 procent och uppgick till 63 (48) MSEK
· Orderingången ökade med 31 procent och uppgick till 67 (51) MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 30 procent och uppgick till 5,5 (4,3) MSEK.
· Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,8 (4,5)
· Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 (3,2) MSEK
· Vinsten per aktie ökade med 34 procent och uppgick till 0,39 (0,29) kronor

Marknads- och affärsläget Under 2006 var marknadsläget gott och även inledningen på 2007 har varit gynnsam. Det första kvartalet var det bästa första kvartal som Novotek presterat, mycket tack vare de strategiska förändringar som hittills genomförts.


Under första kvartalet har personalstyrkan ökat i flera dotterbolag för att stärka organisationen i den fortsatta utvecklingen. Detta gäller såväl försäljning och konsulter som applikationsingenjörer. Denna förstärkning kommer att fortsätta under andra kvartalet för att säkerställa tillväxten.

Integrationsarbetet har även fortsatt och investeringar i gemensamma system för administration och projekthantering kommer att göras under året. Dessa investeringar kommer på sikt att göra Novotek mera konkurrenskraftigt.

De förvärv som gjordes under 2006 har helt integrerats i verksamheten och påverkar såväl omsättning som vinst positivt."

 
« Tillbaka