AddNode: Förnyat avtal
2007-04-18

"Förnyat avtal med Rikspolisstyrelsen värt minst 20 MSEK

Ida Infront, ett dotterbolag till AddNode, har förnyat nuvarande avtal med Rikspolisstyrelsen. Avtalet omfattar driftsstöd, utveckling och förvaltning av flera av Rikspolisstyrelsens verksamhetskritiska system. Avtalet är värt minst 20 MSEK under 2007.

Samarbetet med Rikspolisstyrelsen inom ärendehantering och säker kommunikation inleddes 1994. Ida Infront har levererat och förvaltar verksamhetskritiska lösningar till Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium baserade på den egenutvecklade standardprodukten iipax™. Exempel på levererade verksamhetssystem är ärendehantering för internationellt samarbete på Rikskriminalpolisen, säker kommunikation med Vägverket och Riksåklagaren samt system för DNA-register till Statens kriminaltekniska laboratorium.

- Vi ser att funktionerna i våra produkter och i de lösningar som vi levererar passar väl för Rikspolisstyrelsens höga krav på verksamhetssystem. Genom att erbjuda våra tjänster och standardprodukter stödjer vi Rikspolisstyrelsen i deras strävan att utveckla sina verksamhetssystem mot nya tekniska miljöer och samtidigt reducera utvecklings- och förvaltningskostnaderna. Ordern är ett resultat av en långsiktig relation med Rikspolisstyrelsen och är en kvittens på vår förmåga att kostnadseffektivt leverera och förvalta verksamhetskritiska ärendehanteringssystem och kommunikations¬lösningar, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront AB.

Lösningarna till Rikspolisstyrelsen baseras på produktfamiljen iipaxTM som förutom säker informationsöverföring även innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipaxTM är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."

 
« Tillbaka