addNode: Mkt stark rapport!
2007-02-21

"AddNode bokslutskommuniké
1 januari - 31 december 2006

Kraftig omsättnings- och resultattillväxt - bästa resultatet i koncernens historia

Januari - december 2006 jämfört med 2005
- Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK
- Resultatet EBITA* ökade med 80 procent till 53,9 (30,0) MSEK
- Rörelseresultatet ökade med 82 procent till 42,8 (23,5) MSEK. - Resultatet efter skatt uppgick till 104,2 (44,5), varav 67,6 (23,5) MSEK avsåg avyttrade verksamheter.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,74 (2,44) SEK, varav 3,05 (1,28) SEK avsåg avyttrade verksamheter.
- Eget kapital per aktie uppgick till 23,45 (18,56) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,9 (40,1) MSEK

Fjärde kvartalet 2006 jämfört med 2005
- Nettoomsättningen ökade med 73 procent till 228,3 (131,8) MSEK
- Resultatet EBITA* ökade med 200 procent till 21,6 (7,2) MSEK
- Rörelseresultatet ökade med 218 procent till 17,5 (5,5) MSEK. - Resultatet efter skatt uppgick till 78,2 (11,8), varav 61,5 (3,8) MSEK avsåg avyttrade verksamheter.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,49 (0,61) SEK, varav 2,75 (0,20) SEK avsåg avyttrade verksamheter.
- Eget kapital per aktie uppgick till 23,45 (18,56) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
- Försäljning av affärsområde Financial (SIX) gav en realisationsvinst på 58,7 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Ny utdelningspolicy antagen
- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning med 0,90 kronor per aktie och en extra utdelning med 2,40 kronor per aktie, totalt 3,30 kronor per aktie.
- Nya kundavtal tecknade med SVT och Skatteverket
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24,8 (14,1) MSEK"

 
« Tillbaka