AddNode: Säljer affärsområde med reavinst på ca 50 MSEK!
2006-11-14

"AddNode fullföljer försäljningen av affärsområde Financial (SIX) vilket
preliminärt beräknas ge en realisationsvinst om cirka 50 MSEK

AddNode tecknade den 17 oktober 2006 avtal om försäljning av bolagen
inom affärsområde Financial (SIX) till Ecovision AB (publ). En extra
bolagsstämma i Ecovision godkände den 7 november genomförandet av
transaktionen. AddNode har idag fullföljt överlåtelsen i enlighet med de
villkor som publicerades i pressmeddelande den 17 oktober 2006.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 130,5 MSEK fördelat på 44,0
MSEK kontant på tillträdesdagen den 14 november 2006, cirka 20,0 MSEK i
form av nyemitterade aktier i Ecovision samt kort- och långfristiga
räntebärande reverser om totalt 66,5 MSEK.

Den preliminära köpeskillingen skall justeras med utgångspunkt från
storleken på nettokassan i de sålda företagen på tillträdesdagen. Den
slutliga köpeskillingen beräknas därför inte att kunna fastställas
förrän under december 2006 eller januari 2007. Försäljningen av
affärsområde Financial (SIX) beräknas preliminärt ge en
realisationsvinst om cirka 50 MSEK.

AddNode äger sedan tidigare 29.700 B-aktier i Ecovision AB. Som en del
av försäljningslikviden har AddNode erhållit 425.532 B-aktier i
Ecovision AB (publ), varefter AddNode äger totalt 455.232 B-aktier i
Ecovision, vilket representerar cirka 25 procent av aktiekapitalet och
16 procent av rösterna i bolaget. Enligt tecknat avtal kommer, 106.383
B-aktier att säljas vidare till Fininfo SA, som är Ecovisions
huvudägare. Efter genomförda transaktioner kommer AddNode att äga totalt
348.849 B-aktier i Ecovision AB, vilket representerar cirka 19 procent
av aktiekapitalet och 12 procent av rösterna i bolaget.

Stockholm den 14 november 2006

AddNode AB (publ)"


 
« Tillbaka